Velkommen til Aktiv fysio- og manuellterapi

Fysio- og manuellterapi

Fysioterapeutar har inngåande kunnskap om muskel- og skjelettsystemet si oppbygning og funksjon. Ein fysioterapeut førebyggjer og behandlar skadar og sjukdommar som gir smerter og/eller nedsett funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Fysioterapeutar med vidareutdanning innan manuellterapi kallast manuellterapeutar, og har spesialistkompetanse innan undersøking, behandling og førebygging av problem i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Kvar finn du oss?

Vi held til i 3. etg på Amfi. Ved parkering i parkeringskjellar tek heisen deg rett opp til klinikken. Dersom du har time tidleg på morgonen, skal porten inn til parkeringskjellaren vere open.

Nyheter

Test

Her er ett test-innlegg for å vise korleis det ser ut med n…

Test

Her er ett test-innlegg for å vise korleis det ser ut med n…

Test

Her er ett test-innlegg for å vise korleis det ser ut med n…